Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Pojmy v IT

MX záznam

27.03.2015 07:46

SIEM

06.02.2015 10:23
SIEM  (Security Information and Event Management) je management bezpečnostních informací a událostí. Současně řeší dříve různorodé kategorie:   SIM (Security Information Management) - zabývá se dlouhodobým ukládáním událostí, jejich analýzou a hlášením problémů. SEM (Security Event...