Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Microsoft Server

 U MS SRV 2012 zastaví odpočet do restartu po automatických instalací. Může pomoc při ladění GPO v hybridním prostředí. Zastavi odpocet : NET STOP WUAUSERV
Je třeba vložit instalační medium Serveru 2012.   Můžeme si vybrat jednu z následujících instalačních metod (D: je cesta k instalačce Serveru ):     1 . PPowerShell , zadejte cestu:   Install- WindowsFeature NET - Framework -Core - Source D : \ Sources \...
  Repadmin.exe pomáhá správcům diagnostikovat problémy s Active Directory replikace mezi řadiči domény s operačním systémem Microsoft Windows. Repadmin.exe je integrován do systému Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 . Je k dispozici, pokud máte AD DS nebo role serveru služby AD LDS....
V příkazovém řádku spuštěném jako správce zdejte slmgr.vbs -rearm.  Změny se projeví až po restartu. Tak lze prodloužit testovací dobu až na 240 dní
Spusťte si Group Policy Management. Pokud nemáte  poslední verzi Group Policy ADM Files, musíte ji první dohrát: 1. V Group Policy Object Editor, klikněte na Administrative Templates. 2. V menu Action klikněte na Add/Remove Templates. 3. Pak...
  Kromě řadičů domény  obsahují  všechny  počítače se systémem  Windows 2000 a  nověj­šími verzemi systému Windows objekt  LGPO, který lze editovat.  Nejrychlejším způso­bem zpřístupnění objektu LGPO  na místním počítači je zadání následujícího...

2003 Resource Kit Tools

05.10.2011 10:25
Windows Server 2003 Resource Kit je sada softwarových nástrojů pro administrátory, vývojáře a pokročilé uživatele pro správu Active Directory, Group Policy, TCP / IP sítě, registru, zabezpečení pro  Windows Server 2003 OS .     Obsahuje následující:   Acctinfo.dll...