Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Disková uložiště

Budeme potřebovat VMware vSphere PowerCLI, je to sada commandletů pro vmware. Vložíme: Connect-VIServer vCENTER_SERVERNAME Function Percentcal {     param(     [parameter(Mandatory = $true)]     [int]$InputNum1,     [parameter(Mandatory = $true)]  ...
NTFS byl navržen jako nativní souborový systém společnostmi IBM a Microsoft, a na rozdíl od zastaralého FAT obsahuje spoustu funkcí, jakými jsou například: Žurnálování – všechny zápisy na disk se zároveň zaznamenávají do speciálního souboru, tzv. žurnálu. Pokud uprostřed zápisu systém havaruje,...