Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Zastavení odpočtu do provedení restartu po aktualizaci server MS SRV 2012

18.03.2015 10:32

 U MS SRV 2012 zastaví odpočet do restartu po automatických instalací. Může pomoc při ladění GPO v hybridním prostředí.

Zastavi odpocet : NET STOP WUAUSERV