Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Vzdálený přístup k místním zásadám nejvyšší úrovně

28.04.2013 10:36

 

Kromě řadičů domény  obsahují  všechny  počítače se systémem  Windows 2000 a  nověj­šími verzemi systému Windows objekt  LGPO, který lze editovat.  Nejrychlejším způso­bem zpřístupnění objektu LGPO  na místním počítači je zadánásledujícího příkazu do příkazového řádku: 

gpedit.msc /gpcomputer: ,,%NazevPocitace%" 

Tento příkaz spustí editor GPOE v konzole Microsoft Management Console (MMC) s cílem nastaveným na místní počítač. %NazevPocitace% v tomto přikazu je proměn­nou  prostředí,  která nastavuje název místního počítače a  musí být  uzavřena ve dvo-jích uvozovkách. Pro zpřístupnění zásad nejvyšší úrovně na vzdáleném  počítači zadejte v přikazovém řádku následující  příkaz: 

 

gpedit .msc /gpcomputer: "Vzda/enyPocitac" 

kde Vzdaleny Pocitac je název hostitele, nebo plně kvalifikovaný název domény (FQDN) vzdáleného počítače. Opět jsou  vyžadovány dvojité uvozovky, viz následující  příkaz: 

gpedit.msc /gpcomputer: "firmaserver82" 

 

Místní zásady nejvyšší úrovně na daném počítači můžete spravovat rovněž podle následujících kroků: 

1.  Klepněte na tlačítko Start , do pole Hledat  (Search)  zadejte  příkaz mmc a poté stiskněte klávesu  Enter. 

2.  V  konzole Microsoft Management Console  klepněte na příkaz Soubor (File)  a  poté 

klepněte na příkaz Přidat ne bo odebrat modul  snap-in (Add/Remove Snap-In). 

3.  V  dialogu Přidat nebo o debrat  modul snap-in (Ad d  Or Remove Snap-In s) klepněte 

na položku Editor  objektů zásad  skupiny  (Group Policy  Object  Editor) a  poté klep-

něte na tlačítko Přidat (Add). 

4.  V  dialogu Vyberte objekt  zásad skupiny  (Select  Group  Policy  Object) klepněte na 

tlačítko Dokončit (Finish), neboť místní  počítač je  výchozím objektem. Klepněte na 

tlačítko OK. 

 

Nebo CMD a příkaz GPEDIT.msc