Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Vytvoření dalšího swap oddílu

05.10.2019 00:10
  1. sudo fallocate -l 4G /swapfile
  2. sudo chmod 600 /swapfile
  3. sudo mkswap /swapfile
  4. sudo swapon /swapfile
  5. Ověřte, že pracuje s sudo swapon --show
    Chcete-li, aby byl trvalý, přidejte soubor k fstabpsaní souboru:
    echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab