Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Vypnutí zásad skupin / disable GPO

20.05.2014 11:11

CMD jako admin:

REG add "HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}" /v Restrict_Run /t REG_DWORD /d 1 /f

To Enable Group Policy:

REG add "HKCU\Software\Policies\Microsoft\MMC\{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}" /v Restrict_Run /t REG_DWORD /d 0 /f