Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

UBUNTU (zapomínáček)

25.05.2016 09:11

Síť:

Výpis info o síťovce: sudo lshw -c network