Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

SNMP (Simple Network Management Protocol)

12.03.2014 17:32

Simple Network Management Protocol (SNMP) je součástí sady internetových protokolů. Slouží potřebám správy sítí. Umožňuje průběžný sběr nejrůznějších dat pro potřeby správy sítě, a jejich následné vyhodnocování. Na tomto protokolu je dnes založena většina prostředků a nástrojů pro správu sítě.

Rozlišuje se mezi stranou monitorovanou (hlídaný systém) a monitorovací (sběr dat např. switch). Tyto strany mohou běžet buď odděleně na různých fyzických strojích, nebo v rámci jednoho stroje. Na monitorované straně je spuštěn agent a na straně monitorovací manager (který se stará o sběr údajů). Na straně monitorované jsou operativně shromažďovány informace o stavu systému (zařízení). Manager vznáší požadavky agentovi, zpravidla na zaslání požadovaných informací (zpráv). Agent zajišťuje  reakce na požadavky managera (typycky nějakého monitorovacího programu). Získaný obsah zpráv se na straně monitorovací může dále různým způsobem zpracovávat (tabulky, grafy, …). Komunikace mezi agentem a managerem se označuje jako SNMP operace.

Na straně monitorovaného systému může být konfigurace nastavena tak že, kdy agent pošle managerovi informace (SNMP MESSAGE) automaticky bez jeho požadavku. K tomu dojde zpravidla potom, kdy byla splněna předem definovaná podmínka (výpadek, kolize, dosažení hraniční hodnoty, (dle možností zařízení, nebo systému)…), agent nečeká na odpověď. Takové konfiguraci agenta se říká SNMP TRAP (tzv. past na události).