Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Seznam řádkových příkazů Windows XP - příkazy spustitelné z řádkového režimu Windows XP

08.11.2011 12:55

Seznam řádkových příkazů Windows XP

append.exe - umožňuje programům otevírat datové soubory v zadaných adresářích, jakoby byli v aktuálním adresáři
arp.exe - překládá IP adresy na fyzické adresy protokolu ARP
at.exe - plánovaně spouští příkazy a programy
attrib.exe - zobrazí nebo upraví atributy souboru
auditusr.exe - nastaví zásady auditování pro jednotlivé uživatele
cacls.exe - zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupů k souborům
certmgr.msc - certifikáty
ciadv.msc - služba indexing service
comp.exe - porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů
compmgmt.msc - správa počítače
compact.exe - zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech NTFS
convert.exe - převede svazky FAT na NTFS
cscript.exe - nastaví práci se skripty
debug.exe - spustí debuger pro ladění programů
defrag.exe - defragmentuje disk (i v případě nedostatku místa)
devmgmt.msc - správce zařízení
dfrg.msc - defragmentace disku
diantz.exe - viz makecab
diskmgmt.msc - správa disků
diskperf.exe - pracuje s čítači výkonu pevného disku
doskey.exe - pracuje s příkazovým řádkem
edlin.exe - spustí řádkový textový editor z dob prehistorických
esentutl.exe - udržuje utility pro databáze Windows
eventvwr.msc - prohlížeč událostí
exe2bin.exe - převede EXE soubor do binárního formátu
expand.exe - dekomprimuje soubory
fc.exe - porovná dva soubory nebo sady souborů
find.exe - vyhledá textový řetězec v souborech
findstr.exe - vyhledá textový řetězec v souborech
fsmgmt.msc - sdílené složky
gpedit.msc - zásady skupin
help.exe - poskytuje nápovědu k příkazům
chkdsk.exe - prověří disk
chkntfs.exe - zobrazí nebo změní kontrolu disku při spuštění
ipconfig.exe - provádí konfiguraci IP adres
jview.exe - zavádí javu
label.exe - nastaví jmenovky disku
lodctr.exe - zaktualizuje názvy čítačů při sledovaní výkonu systému
logman.exe - spravuje službu výstrahy a protokolování výkonu
logoff.exe - ukončuje relaci
lpq.exe - zobrazí stav vzdálené tiskové fronty
lpr.exe - odešle tiskové úlohy na síťovou tiskárnu
lusrmgr.msc - místní uživatelé a skupiny
makecab.exe - vytvoří CAB archiv
mem.exe - vypíše velikost volné a používané paměti v systému
mountvol.exe - zobrazí stav připojovacích bodů svazku
msg.exe - odešle zprávu uživateli
nbtstat.exe - vypíše připojení TCP/IP protokolu pomocí systému NBT
net.exe - vypíše a obsluhuje síťové služby
net1.exe - vypíše a obsluhuje síťové služby
netsh.exe - vypíše a obsluhuje síťové služby
netstat.exe - zobrazuje statistiky protokolu a aktuálních síťových připojení
nlsfunc.exe - načte údaje specifické pro danou zemi
nslookup.exe - vypíše název a IP adresu brány a cílové adresy z příkazu
ntmsmgr.msc - vyměnitelné úložiště
ntmsoprq.msc - požadavky operátora vyměnitelného úložiště
pentnt.exe - provede test zda Intel Pentium vykazuje chybu Floating Point Error
perfmon.msc - výkon počítače
ping.exe - kontroluje spojení s hostitelem
ping6.exe - kontroluje spojení s hostitelem
powercfg.exe - vypíše nastavení napájení
print.exe - provede tisk textového souboru
proxycfg.exe - provede automatické vyhledávání webových proxy serverů Microsoft
qappsrv.exe - zobrazí dostupné terminálové servery v aplikačním režimu v síti
qprocess.exe - zobrazí informace o procesech
qwinsta.exe - zobrazí informace o relacích terminálu
rasdial.exe - provede telefonické spojení
rcp.exe - kopíruje soubory mezi počítači se službou RCP
recover.exe - obnoví čitelné informace z poškozeného disku
redir.exe - nastaví přesměrování
reg.exe - umožňuje práci s registrem z konzoly
replace.exe - nahrazuje soubory
reset.exe - resetuje sekci
rexec.exe - provádí příkazy na vzdálených hostitelích
route.exe - využije bránu síťového spojení na další činnosti
rsh.exe - spustí příkaz u vzdáleného hostitele se službou RSH
rsop.msc - výsledná sada zásad
runas.exe - spustí aplikaci pod jiným uživatelem
rwinsta.exe - nastaví hardware a software subsystému na známé počáteční hodnoty
sc.exe - provádí komunikaci s NT Service Controller
secpol.msc - místní nastavení zabezpečení
services.msc - služby
setver.exe - nastaví číslo verze systému, které systém MS DOS hlásí programu
sfc.exe - opravuje chráněné systémové soubory
shadow.exe - sleduje jinou relaci terminálové služby
shutdown.exe - umožňuje vypnout počítač i když zlyhají jiné možnosti
smbinst.exe - odinstaluje ovladač MSSMBios
sort.exe - setřídí řádky textového souboru
subst.exe - přiřadí cestě písmeno jednotky
sysedit.exe - editor systémové konfigurace
telnet.exe - vytvoří terminálové spojení
tftp.exe - přenáší soubory mezi systémy se službou TFTP
tracert.exe - provede výpis trasování k zadanému hostiteli
tscon.exe - připojí relaci uživatele k relaci terminálového serveru
tsdiscon.exe - odpojí relaci terminálového serveru
tskill.exe - ukončí proces v relaci
tsshutdn.exe - vypne server řízeným způsobem
unlodctr.exe - odebere názvy čítačů pro zadaný rozšiřitelný čítač
verifier.exe - ověřuje ovladače
vssadmin.exe - nástroj pro správce stínových kopií svazků
w32tm.exe - registruje služby pro spuštění
xcopy.exe - kopíruje soubory a adresářové stromy