Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Robocopy mocný nástroj

13.06.2014 13:09

S trochou nadsázky se dá říci, že se jedná o rozšířenou verzi příkazů Windows shellu COPY, resp. XCOPY. ROBOCOPY však využívá mnoho speciálních parametrů, dokáže kopírovat nastavení zabezpečení, upravovat atributy souborů a spousty dalších užitečných vychytávek.

Použití    
  ROBOCOPY zdroj cíl [soubor [soubor]...] [parametry]  
  zdroj Zdrojový adresář (jednotka:\cesta nebo \\server\sdílená_jednotka\cesta)
  cíl Cílový adresář (jednotka:\cesta nebo \\server\sdílená_jednotka\cesta)
  soubor Soubory ke kopírování (názvy/zástupné znaky: výchozí je *.* ;příklad *.txt, *.xml atd.)
Možnosti kopírování:    
  /S Kopírovat podadresáře, nikoliv prázdné
  /E Kopírovat podadresáře, včetně prázdných
  /LEV:n Kopírovat pouze nejvyšších n úrovní zdrojové adresářové struktury (level)
  /Z Kopírovat soubory v režimu restartování
  /B Kopírovat soubory v režimu zálohování
  /ZB Použít režim restartování; pokud je odepřen přístup v režimu zálohování
  /EFSRAW Kopírovat všechny šifrované soubory v režimu EFS RAW
  /COPY:příznaky Co se má u souborů kopírovat (výchozí nastavení je /COPY:DAT) (příznaky kopírování: D=data, A=atributy, T=časová razítka) (S=zabezpečení=seznamy NTFS ACL, O=informace o vlastníkovi, U=informace o auditování)
  /DCOPY:T Kopírovat časová razítka adresáře
  /SEC Kopírovat soubory se zabezpečením (ekvivalent k příkazu /COPY:DATS)
  /COPYALL Kopírovat všechny informace o souborech (ekvivalent k příkazu /COPY:DATSOU)
  /NOCOPY Nekopírovat žádné informace o souborech (užitečné s příkazem /PURGE)
  /SECFIX Opravit zabezpečení u všech souborů (i u vynechaných souborů)
  /TIMFIX Opravit čas u všech souborů (i u vynechaných souborů)
  /PURGE Odstranit cílové soubory/adresáře, které již neexistují ve zdrojovém umístění
  /MIR Zrcadlit adresářovou strukturu (ekvivalent k příkazu /E plus /PURGE)
  /MOV Přesunout soubory (odstranit ze zdrojového umístění po zkopírování)
  /MOVE Přesunout soubory a adresáře (odstranit ze zdrojového umístění po zkopírování)
  /A+:[RASHCNET] Přidat zadané atributy do zkopírovaných souborů
  /A-:[RASHCNET] Odebrat zadané atributy do zkopírovaných souborů
  /CREATE Vytvořit adresářovou strukturu a pouze soubory nulové délky
  /FAT Vytvořit cílové soubory pouze s názvy ve formátu 8.3 systému souborů FAT
  /256 Vypnout podporu velmi dlouhých cest (> 256 znaků)
  /MON:n Sledovat zdroj a spustit znovu při zaznamenání více než n změn
  /MOT:m Sledovat zdroj a spustit znovu za m minut (v případě změny)
  /RH:hhmm-hhmm Časy a hodiny, kdy lze spustit nové kopie
  /PF Kontrolovat hodiny spuštění podle jednotlivých souborů (nikoli na základě průchodů)
  /IPG:n Interval mezi pakety (ms) k uvolnění šířky pásma u pomalých připojení
  /SL Kopírovat symbolické odkazy oproti cíli
  /MT[:n] Vytvoří vícepodprocesové kopie s n podprocesy (výchozí: 8). Hodnota n musí být v rozmezí 1 až 128. Tuto možnost nelze použít s možnostmi /IPG a /EFSRAW. Výkon lze zlepšit přesměrováním výstupu pomocí možnosti /LOG.
Možnosti výběru souboru:    
  /A Kopírovat pouze soubory s nastaveným atributem Archivovat
  /M Kopírovat pouze soubory s atributem Archivovat a obnovit jej
  /IA:[RASHCNETO] Zahrnout pouze soubory s kterýmkoli atributem ze zadané sady atributů
  /XA:[RASHCNETO] Vyloučit soubory s kterýmkoli atributem ze zadané sady atributů
  /XF soubor [soubor] Vyloučit soubory s názvy odpovídajícími zadaným názvům/cestám/zástupným znakům
  /XD adresáře [adresáře] Vyloučit adresáře s názvy odpovídajícími daným názvům/cestám
  /XC Vyloučit změněné soubory
  /XN Vyloučit novější soubory
  /XO Vyloučit starší soubory
  /XX Vyloučit soubory a adresáře, které jsou navíc
  /XL Vyloučit osamocené soubory a adresáře
  /IS Zahrnout stejné soubory
  /IT Zahrnout stejné soubory s různým nastavením atributů
  /MAX:n Maximální velikost souboru - vyloučit soubory větší než n bajtů
  /MIN:n Minimální velikost souboru - vyloučit soubory menší než n bajtů
  /MAXAGE:n Maximální stáří souboru - vyloučit soubory starší než n dnů/datum n
  /MINAGE:n Minimální stáří souboru - vyloučit soubory starší než n dnů/datum n
  /MAXLAD:n Maximální datum posledního přístupu - vyloučit soubory nepoužité od n
  /MINLAD:n Minimální datum posledního přístupu - vyloučit soubory použité od n (Pokud n "<" 1900, pak n = n dní, jinak n = datum RRRRMMDD)
  /XJ Vyloučit spojovací body (ve výchozím nastavení standardně zahrnuty)
  /FFT Předpokládat časy souborů FAT (rozlišovací schopnost 2 sekundy)
  /DST Kompenzovat jednohodinové časové rozdíly DST
  /XJD Vyloučit spojovací body pro adresáře
  /XJF Vyloučit spojovací body pro soubory
Možnosti opakování:    
  /R:n Počet opakování u kopírování s chybami: výchozí nastavení je 1 milion
  /W:n Doba čekání mezi položkami: výchozí doba je 30 s
  /REG Uložit /R:n a /W:n do registru jako výchozí nastavení
  /TBD Čekat na definování sdílených názvů (chyba opakování 67)
Možnosti protokolování:    
  /L Pouze seznam - nekopírovat soubory, neoznačovat je časovým razítkem ani je neodstraňovat
  /X Zahrnout do sestavy kromě vybraných souborů také všechny soubory, které jsou navíc
  /V Vytvořit úplný výstup s informacemi o vynechaných souborech
  /TS Zahrnout do výstupu časová razítka zdrojového souboru
  /FP Zahrnout do výstupu úplnou cestu k souborům
  /BYTES Tisknout velikost v bajtech
  /NS Bez velikosti - neprotokolovat velikost souborů
  /NC Bez třídy - neprotokolovat třídy souborů
  /NFL Bez seznamu souborů - neprotokolovat názvy souborů
  /NDL Bez seznamu adresářů - neprotokolovat názvy adresářů
  /NP Bez průběhu - nezobrazovat procentuální hodnotu zkopírování
  /ETA Zobrazit odhadovaný čas příjmu zkopírovaných souborů
  /LOG:soubor Výstup stavu do souboru protokolu (přepsat existující protokol)
  /LOG+:soubor Výstup stavu do souboru protokolu (připojit k existujícímu protokolu)
  /UNILOG:soubor Výstup stavu do souboru protokolu ve formátu UNICODE (přepsat existující protokol)
  /UNILOG+:soubor Výstup stavu do souboru protokolu ve formátu UNICODE (připojit k existujícímu protokolu)
  /TEE Výstup do okna konzoly i do souboru protokolu
  /NJH Bez záhlaví úloh
  /NJS Bez souhrnu úloh
  /UNICODE Výstup stavu ve formátu UNICODE
Možnosti úlohy:    
  /JOB:název_úlohy Převzít parametry z pojmenovaného souboru úlohy
  /SAVE:název_úlohy Uložit parametry do pojmenovaného souboru úlohy
  /QUIT Konec po zpracování příkazového řádku (k zobrazení parametrů)
  /NOSD Nebyl zadán žádný zdrojový adresář
  /NODD Nebyl zadán žádný cílový adresář
  /IF Zahrnout následující soubory