Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

REPADMIN Diagnostika replikace

07.01.2014 09:09

 

Repadmin.exe pomáhá správcům diagnostikovat problémy s Active Directory replikace mezi řadiči domény s operačním systémem Microsoft Windows.

Repadmin.exe je integrován do systému Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 . Je k dispozici, pokud máte AD DS nebo role serveru služby AD LDS. Je také k dispozici, pokud budete instalovat Active Directory Domain Services nástroje , které jsou součástí nástrojů pro vzdálenou správu serveru ( RSAT).

Chcete-li použít Repadmin.exe, musíte spustit ntdsutil příkaz z příkazového řádku spuštěným jako správce.

Můžete použít Repadmin.exe pro zobrazení topologie replikace, jak je  z pohledu každého řadiče domény.

Kromě toho můžete použít Repadmin.exe a ručně vytvořit topologii replikace, vynutit  replikace mezi řadiči domény a zobrazit metadata replikace a up-to - aktuálnost vektorů ( UTDVECs ) . Můžete také použít Repadmin.exe pro sledování  zdraví lesů Active Directory Domain Services ( AD DS ).

 

Během běžného provozu, není nutné vytvořit topologii replikace ručně. Nesprávné použití REPADMIN může nepříznivě ovlivnit topologii replikace.Primární použití REPADMIN je sledování replikace, takže můžete identifikovat problémy, jako je off-line servery nebo nedostupné místní sítě (LAN) nebo dálkové sítě (WAN) připojení.

 
Syntaxe:
repadmin   [/u:{domain\user}] [/pw:{password | *}] [/retry[:][:]] [/csv]

	

Příkazy:

 
Repadmin /kcc

Vynutí Kontrolu konzistence (KCC) na cílových řadičích domény, aby okamžitě přepočítal příchozí topologii replikace.

Ve výchozím nastavení každý řadič domény plní Tento přepočet každých 15 minut. Spusťte tento příkaz pokud je nutné vytvořit nové připojení.
repadmin /kcc [] [/async]
Následující příklad spustí KCC na každém z řadiči domény, které jsou v lokalitě s názvem HQ:
repadmin /kcc site:HQ

Repadmin /prp

Určuje zásady replikace hesel (PRP) jen pro čtení řadiče domény (RODCs).

Můžete spustit repadmin / PRP proti zapisovatelnému řadiči domény se systémem Windows Server 2008 

 

Repadmin /queue

Zobrazuje příchozí požadavky replikace, které řadič domény musí vydat, aby se svými partnery replikoval.

Růst počtu položek ve frontě  řadiče domény může být způsoben některým z následujících faktorů:
  • Příliš mnoho souběžných replikačních partneřů.
  • Mnoho změn objektů ve službě Active Directory Domain Services (AD DS)
  • Nedostatečný CPU nebo šířka pásma sítě.
Následující příklad ukáže frontu příchozích vyžádaných replikací Bridge Serveru domena.xx, které nebyly dosud zpracovány:
 
repadmin /queue domena.xx

 

Repadmin /replicate

Spouští okamžitou replikaci zadaného oddílu adresáře na cílový řadič domény.

 

Následující příklad replikuje  domenu.xx  ze zdroje source-dc01 to dest-dc01:

 

repadmin /replicate dest-dc01 source-dc01 DC=contoso,DC=com

 

Repadmin /replsummary

Identifikuje řadiče domény, které selhávají při příchozí replikaci, nebo odchozí replikaci, a shrnuje výsledky ve zprávě.

 

Repadmin /rodcpwdrepl

Spustí replikaci hesel pro určité uživatele z řadiče zdrojové domény na jeden nebo více řadičů domény jen pro čtení. (Zdrojový řadič domény je obvykle řadič domény.)

 

Repadmin /showattr

Zobrazí atributy objektiu

 

Repadmin /showobjmeta

Zobrazuje metadata replikace pro zadaný objekt, který je uložen ve službě AD DS, jako atribut ID, číslo verze, původem a místní čísla aktualizace sekvence (USN), globálně jedinečný identifikátor (GUID) z původního serveru, a datum a časové razítko.

 

Repadmin /showrepl

Zobrazuje stav replikace, kdy se daný řadič domény naposledy pokusil provést příchozí replikaci oddílů služby Active Directory.

 

Repadmin /syncall

Synchronizuje zadaný řadič domény se všemi partnery replikace.

 

Následující příklad synchronizuje cílový řadič domény se všemi partnery, včetně řadičů domény v jiných místech:

 

repadmin /syncall dst-dc01 dc=domainname,dc=com /d /e /a