Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

PSEXEC a vzdálená instalace VNC

30.01.2013 15:02

Jak nainstalovat VNC vzdáleně na PC
Potřebujete následující soubory:

1. omnithread_rt.dll
2. VNCHooks.dll
3. winvnc.exe
4. vnc.reg
5. reg.exe


a

6. vncviewer.exe

a

7. psexec.exe (from Sysinternals pstools)
Vložte soubory do  C:\VNC folder

Následující kroky:

1. Potřebujete IP adresu, nebo DNS jméno vzdáleného PC a admin právga
2. navažte a netbios connection and nahrajte 1-5 files to remote C:\VNC folder
3. CMD
4. Spuste PSEXEC command

 --- >

C:\> cd vnc
C:\Vnc> psexec \\computer_ip -u adminusername -p password "c:\vnc\reg.exe" import vnc.reg
Then you will get a notification that "The operation completed successfully"
C:\Vnc> psexec \\computer_ip -u adminusername -p password "c:\vnc\winvnc.exe" -install
well, after its succefully done, then you should start the service
C:\Vnc> psexec \\computer_ip -u adminusername -p password net start winvnc