Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Projekt Turris

20.01.2014 10:25

Název projektu Turris je odvozen z latinského slova pro věž - budovu, která často sloužila k včasnému varování před blížícím se nebezpečím.

Každý uživatel služby obdrží router Turris, který kromě funkcí běžného domácího routeru umí takéanalyzovat provoz mezi internetem a domácí sítí a identifikovat podezřelé datové toky. Při jejich detekci pak, podobně jako strážní věž, upozornícentrálu Turris na možný útok. Centrála systému umožňuje porovnat data z mnoha připojených routerů Turris a vyhodnotit nebezpečnost detekovaného provozu.

V případě, že je odhalen útok, jsou vytvořeny aktualizace, které jsou distribuovány do celé sítě Turris a pomáhají tak chránit všechny její uživatele.

Vzhledem k výzkumné povaze projektu budeme zařízení nabízet formou dlouhodobého pronájmu zasymbolickou cenu 1 Kč. Podmínkou pro účast v projektu pak bude závazek využívání routeru Turris po předem stanovenou dobu ve funkci hlavního bodu připojení sítě k internetu a nezasahování do provozovaného sběru dat.

 

Více na 

https://www.turris.cz/cs/