Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Přesun Firefox cache na jiný disk, nebo do RAM

07.07.2012 14:56

Rozhodně vhodné při používání SSD disku.

Přesměrování cache ma jiný disk disk:

Do adresního řádku napište about:config.

browser.cache.disk.parent_directory - a nastavit cestu, třeba E:\TEMP

Update: U novějších verzí je třeba vytvořit řetezec browser.cache.disk.parent_directory  a udat místo ukládání.

Vypnutí cache, přesměrování do paměti.

Do adresního řádku napište about:config.

U parametru browser.cache.disk.enable a browser.cache.disk.smart_size.enabled změňte hodnotu na False – tímto vypnete diskovou cache.

Parametru browser.cache.memory.enable změnte hodnotu na True – tím zapnete cache v RAM (občas to bývá už zapnuté).
Pokud chcete nastavit kolik RAM vytvořte nový parametr browser.cache.memory.capacity a jako hodnotu zadejte velikost cache v kilobytech.