Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Přesunutí AppData\local (tempů) na jiný disk

07.07.2012 15:25

Pro přesměrování TEMP složky stačí změnit cestu systémových proměných TMP a TEMP.

například přes ikonu Vlastnosti PC / upřesnit nastavení systému / upřesnit / Proměné prostředí/  a tam změnit cestu ke složce na jiném disku.

 

TEMP, TMP uživatelské, nebo i systémové.

 

Pokud se přesměruje celý Local TEMP na jiný disk, začne být profil uživatele silně závislý na chodu 2.disku. Ztráta TEMP pri závadě 2.disku jistě nevadí, ale určitě nepotěší případná ztráta nastavení některých aplikací, plus některých dat (třeba Thunderbird a Outlook v lokalnim rezimu tu mají defaultně celý svůj profil s poštou).