Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Odstranění potíží s chybějícími nebo poškozenými systémovými soubory v systému Windows Vista nebo Windows 7

02.11.2011 11:53
Nástroj Kontrola systémových souborů (SFC.exe) slouží k určení souborů, které způsobují potíže, a k jejich náhradě.
 • sfc /scannow

zkontroluje všechny chráněné systémové soubory a nahradí nesprávné verze správnými verzemi od společnosti Microsoft.

 

Log najdete v následující cestě: %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails.txt

 

Pokud nástroj Kontrola systémových souborů nemůže určitý soubor opravit, postupujte takto:
 • Na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními zadejte následující příkaz:
  takeown /f cesta_a_název_souboru
  Například zadejte příkaz takeown /f E:\windows\system32\jscript.dll.
 • Zadejte následující příkaz a stisknutím klávesy ENTER povolte správcům úplný přístup k souboru:
  icacls cesta_a_název_souboru /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Například zadejte příkaz icacls E:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
 • Zadejte následující příkaz sloužící k nahrazení souboru známou správnou kopií souboru:
  Copy cesta_a_název_zdrojového_souboru cesta_a_název_cíle
  Například zadejte příkaz copy E:\temp\jscript.dll E:\windows\system32\jscript.dll.