Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

NTLDR nenalezen - restartujte počítač

13.04.2011 09:54

Způsob, jak opravit NTLDR

1. Vložte instalační CD Win. XP/2000 a nabootujte z něj. (nastavení BIOS, boot devices priority kdy musí být CD jako první)
2. Vyberte položku opravit ("Repair"). Tato akce je většinou v nabídce pod písmenem "R", ale občas i pod "O".
3. Zde vyberte číslo systému, do kterého se chcete přihlásit (většinou 1).
4. Přihlaste se pod účtem administrátora.
5. V příkazovém řádku si nyní můžete zjistit písmeno přiřazené vaší mechanice, kde je instalační CD (pokud ho znáte, tento krok můžete bez problémů přeskočit) - příkazem MAP.
6. Poté v příkazovém řádku napište následující:
copy (Písmeno mechaniky s instalačním CD)\i386\ntldr (Písmeno HDD, kde je nainstalován poškozený Windows):\
Potvrďte ENTEREM.
copy (Písmeno Svazku s instalačním CD)\i386\ ntdetect.com (Písmeno svazku, kde je nainstalován poškozený Windows):\
Potvrďte ENTEREM.

Tedy, jestli je vaše CD mechanika Déčko a HDD Céčko, bude to vypadat následovně:

copy D:\i386\ntldr c:\
Potvrzení Enterem.
copy D:\i386\ntdetect.com c:\
Potvrzení Enterem.

Po zkopírování souborů můžete systém restartovat. Mělo být vše být OK.

 

V případě, že by vám tento postup nepomohl, můžete ještě zkusit místo kopírování souborů zadat v příkazovém řádku konzoly pro zotavení tyto příkazy - fixmbr a poté fixboot, pak restartujte počítač a postupujte podle návodu výše.

 

Dalším možným způsobem je vyjmutí inkriminovaného disku a vložením do funkčního (stejného operačního systému) počítače.

Po připojení se disk zinicializuje jako disk sekundární a vy teď potřebujete zkopírovat několik souborů z funkční instalace do vámi porouchaného hardisku. Jsou to soubory ntdetect.com, ntldr a boot.ini, které zkopírujte do root (kořenové) složky (C:). Pokud dojde k dotazu na přepsání zvolte přepsat. Soubory jsou systémové a skryté pokud nemáte například správně nastaven total commander tak je neuvidíte a nebudete moci zkopírovat.

 

 

Zaškrtněte volbu Zobrazovat skryté a systémové soubory. Poté uvidíte soubory které budou třeba zkopírovat.

 

 

Můžete i stáhnout  stáhnout.

 

Vložte disk zpátky do poznamenaného počítače a spuste.