Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Nalezení GUID v Active Directory

30.12.2013 12:27

repadmin /showobjmeta DCxx "<GUID=90a00bf2-7bd3-4a7b-b76d-980ef0a95568>"