Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Mapa znaků aneb klávesové zkratky

06.05.2011 13:13

Základní klávesové zkratky

Zkratka Akce
CTRL+C Kopírovat.
CTRL+X Vyjmout.
CTRL+V Vložit.
CTRL+Z Zpět.
DELETE Smazat.
SHIFT+DELETE Smaže soubor trvale bez přesunutí do koše.
CTRL při tažení souboru Zkopíruje vybraný soubor.
CTRL+SHIFT při tažení souboru Vytvoří zástupce k vybranému souboru.
F2 Přejmenuje vybraný soubor.
CTRL+ŠIPKA VPRAVO Přesune kurzor na začátek dalšího slova.
CTRL+ŠIPKA VLEVO Přesune kurzor na začátek předchozího slova.
CTRL+ŠIPKA DOLŮ Přesune kurzor na začátek dalšího odstavce.
CTRL+ŠIPKA NAHORU Přesune kurzor na začátek předchozího odstavce.
CTRL+SHIFT a libovolná šipka Označuje text po slovech.
ALT+SHIFT a libovolná šipka Označuje text po sloupcích. (nefunguje ve všech editorech)
SHIFT a libovolná šipka Vybere více než jeden soubor v průzkumníku nebo označí text v dokumentu.
CTRL+A Vybere/označí vše.
F3 Hledat soubor nebo adresář.
ALT+ENTER Zobrazí vlastnosti vybraného souboru.
ALT+F4 Zavře aktivní okno nebo ukončí program.
ALT+SPACEBAR Zobrazí systémové menu aktivní okna.
CTRL+F4 Zavře aktivní dokument v programech, které umí otevřít více dokumentů najednou.
ALT+TAB Přepíná mezi spuštěnými programy.
ALT+ESC Přepíná mezi programy v pořadí, ve kterém byly spuštěny.
F6 Přepíná mezi jednotlivými prvky v okně nebo na ploše.
F4 Aktivuje a rozbalí adresní řádek v průzkumníku.
SHIFT+F10 Zobrazí kontextové menu pro vybraný soubor.
CTRL+ESC Zobrazí Start menu.
F10 Aktivuje hlavní menu v aktivním okně.
ŠIPKA VPRAVO Otevře následující menu napravo nebo otevře podmenu.
ŠIPKA VLEVO Otevře následující menu nalevo nebo zavře podmenu.
F5 Obnoví aktivní okno.
BACKSPACE Zobrazí adresář o úrověň výš v průzkumníku.
ESC Zastaví aktuální úlohu.
SHIFT při vkládání CD Zabraní automatickému přehrávání CD / potlačí autorun.

Klávesové zkratky pro dialogové okna

Zkratka Akce
CTRL+TAB Přesune se na další záložku.
CTRL+SHIFT+TAB Přesune se na předchozí záložku.
TAB Přesune se na další prvek.
SHIFT+TAB Přesune se na předchozí prvek.
ALT+podtržené písmeno Vykoná odpovídající příkaz nebo zvolí odpovídající volbu.
ENTER Vykoná příkaz pro aktivní volbu nebo tlačítko.
SPACEBAR Označní nebo odznačí volbu, pokud je vybraný prvek check box.
F1 Zobrazí nápovědu.
F4 Rozbalí položky v aktivním seznamu.

Klávesové zkratky s klávesou WIN

Zkratka Akce
WIN Zobrazí nebo skryje start menu.
WIN+BREAK Zobrazí ovládací panel Systém.
WIN+D Zobrazí plochu.
WIN+M Minimalizuje všechny okna.
WIN+Shift+M Obnoví minimalizovaná okna.
WIN+E Otevře průzkumník.
WIN+F Otevře dialog pro vyhledávání souborů.
WIN+CTRL+F Otevře dialog pro vyhledávání PC v síti.
WIN+F1 Zobrazí nápovědu Windows.
WIN+L Uzamkne počítač, pokud jste připojeni k síťové doméně, v opačném případě přepne uživatele.
WIN+R Otevře dialog Spustit.
WIN+U Otevře Správce nástrojů.

Klávesové zkratky pomocí AltGr (pravý alt)

Platí pouze pro české rozložení klávesnice. Místo pravého altu je možno použít také kombinaci kláves CTRL + levý ALT.
Upozornění: Některé programy mohou následující zkratky předefinovat a to i globálně.

Samostatné znaky

Zkratka Znak   Zkratka Znak   Zkratka Znak   Zkratka Znak
AltGr + , <   AltGr + . >   AltGr + - *   AltGr + K ł
AltGr + L Ł   AltGr + ů $   AltGr + § ß   AltGr + ¨ ¤
AltGr + ú ÷   AltGr + ) ×   AltGr + X #   AltGr + C &
AltGr + V @   AltGr + B {   AltGr + N }   AltGr + S đ
AltGr + D Đ   AltGr + F [   AltGr + G ]   AltGr + Q \
AltGr + W     AltGr + E   AltGr + R ®   AltGr + T
AltGr + + ~                  

Doplňující znaky

Zkratka Znak   Zkratka Znak   Zkratka Znak   Zkratka Znak
AltGr + ě ˇ   AltGr + š ^   AltGr + č ˘   AltGr + ř °
AltGr + ž ˛   AltGr + ý `   AltGr + á ˙   AltGr + í ´
AltGr + é ˝   AltGr + = ¨   AltGr + ´ ¸