Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Kompletní přehled klávesových zkratek - WINDOWS 7

28.02.2014 11:28
Alt + Tab: přepne okna a zobrazí přitom panel s malými náhledy oken
 
Alt + Shift + Tab: přepínání oken v opačném směru
 
Alt + Ctrl + Tab: přepínání oken, přičemž panel s malými náhledy zůstává zobrazen trvale do stisku Esc
 
Win + Tab: přepne okna s 3D efektem
 
Win + Shift + Tab: přepne okna s 3D efektem v opačném směru
 
Win + Ctrl + Tab: přepne okna s 3D efektem, přičemž 3D přehled oken zůstává trvale zobrazen do stisku Esc
 
Win + D: zobrazí plochu / obnoví okna
 
Win + E: otevře průzkumník na položce Počítač (dříve Tento počítač)
 
Win + F: aktivuje hledání
 
Win + Ctrl + F: hledání v síti
 
Win + G: přepíná mezi jednotlivými Gadgety na ploše
 
Win + Shift + G: procházení Gadgetů v opačném pořadí
 
Win + L: uzamknutí počítače
 
Win + P: přepínání způsobu připojení externího monitoru/projektoru
 
Win + R: otevře funkci Spustit
 
Win + X: zobrazí Centrum nastavení mobilních zařízení 
 
Win + +/- : aktivuje přiblížení a oddálení obrazu
 
Win + F1: otevře nápovědu k systému Windows
 
Win + Pause: otevře okno s informacemi o systému
 
Ctrl + Shift + Esc: zobrazení Správce úloh na záložce Procesy
 
Win + Home: očištění plochy od všech ostatních oken kromě aktivního
 
Win + mezerník: zobrazení plochy skrze průsvitné obrysy oken
 
Win + M: minimalizuje všechna okna
 
Win + Shift + M: maximalizuje všechna okna
 
Win + šipka nahoru: maximalizace okna
 
Win + Shift + šipka nahoru: maximalizace okna pouze ve vertikálním směru a obnovení do původní výšky
 
Win + šipka dolů: minimalizace okna
 
Win + šipka vlevo, Win + šipka vpravo: „polomaximalizace“ k levému nebo k pravému okraji obrazovky
 
Win + Shift + levá šipka, Win + Shift + pravá šipka: „polomaximalizace“ okna a zároveň přesunutí na druhý monitor monitor

Více na: https://www.zive.cz/clanky/klavesove-zkratky-a-povely-mysi-pro-windows-7/sc-3-a-149508/default.aspx#utm_medium=selfpromo&utm_source=zive&utm_campaign=copylink