Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Klávesové zkratky ve Windows 8

04.02.2014 13:40

Šém a nabídka Start

 
Desktop má hlavní panel, Metro dostalo do vínku zase Šém. Ovládací lišta s nástroji obsahuje přístup ke všemu důležitému, čili skutečně plní podobnou funkci jako hlavní panel. Na úvodní obrazovku, jak se nový Start oficálně nazývá, vás přenese klávesa Win, avšak pro ovládání Šému musíte klávesu zkombinovat s nějakou další.
 
Win (případně Ctrl+Escape) – Otevře úvodní obrazovku.
Win+C – Vysune lištu Šém.
Win+Q – Přepne vás do hledání. V Metru nicméně stačí začít psát a vyhledávání se objeví rovněž.
Win+H – Otevře nabídku pro sdílení.
Win+K – Otevře seznam připojených zařízení.
Win+I – Otevře nastavení. (Zde najdete také ovládání napájení, tedy i vypnutí nebo restart počítače.)
Ctrl+kolečko myši – Přiblíží nebo oddálí obraz v nabídce Start.

Vyhledávání

Když začnete psát, výsledky hledání se v Metru ukáží. Případně si však vyhledávací obrazovku můžete přivolat stiskem Win+Q. Při pohledu na postranní panel si můžete všimnout, že vyhledávání má tři kategorie. První zahrnuje aplikace, právě sem jste standardně přepnuti. Nechybí ani hledání v nastavení a v souborech. Pro každou z kategorií můžete využít zvláštní zkratku.

  • Win+Q – Hledá v aplikacích.
  • Win+W – Hledá v nastavení.
  • Win+F – Hledá v souborech.

Aplikace v Metru

Win+. – Přepne aplikaci do režimu postranního panelu na levé straně obrazovky. (Musíte mít nastavené rozlišení alespoň 1366 × 768 bodů, aby tento režim fungoval.)
Win+Shift+. – Přepne aplikaci do režimu postranního panelu na pravé straně obrazovky.
Alt+F4 – Ukončí aplikaci. Ta se pak ztratí také ze Správce úloh. Funguje to přirozeně i v desktopovém režimu.
Win+Z – Vysune nástrojovou lištu aplikace, pokud nějaká existuje. V IE se například objeví adresní řádek a řádek s otevřenými stránkami.
Win+J – Přepíná zaměření, když máte zobrazené dvě dotekové aplikace vedle sebe.
 

 desktop

Win+D – Přepne vás do desktopového režimu a posléze zobrazí plochu.
Win+B – Pouze vás přepne z Metra do desktopového režimu, plochu ale nezobrazí.
Win+, – Zobrazí náhled na desktop. Vhodné pro rychlý přehled.
Win+T – Otevře nad hlavním panelem náhled na okno.
 

Ostatní

Win+X – Otevře systémovou nabídku funkcí.
Win+Print Screen – Sejme obrazovku a obrázek uloží do příslušné knihovny ve formátu PNG.
Win+Tab – Otevře postranní panel s nabídkou spuštěných aplikací.
Win+Mezerník – Slouží k přepínání jazyka a rozložení klávesnice.
Win+P – V postranním panelu otevře nastavení druhého monitoru, případně třeba projektoru.
Win+U – Otevře nabídku funkcí pro tělesně indisponované uživatele.
Win+Enter – Otevře vypravěče Windows Narrator. (Pro zrakově postižené.)
Win+V – Přechází mezi notifikacemi. Směr obrátíte podržením klávesy Shift.
Win+O – Uzamkne orientaci. Vhodné na tabletu.