Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Jak hromadně vytvořit AD uživatele i s Mailboxem na serveru Exchange

07.07.2011 09:13

Připravte si v notepadu př.

Alias, Name, FirstName, LastName, UPN
User21, User21, User, 21, user21@domain.com
User1, User1, User, 1, user1@domain.com
uložte s příponou .csv ( uložil jsem si na c:\newusers.csv )
Nyní v powershellu
prvním příkazem vytvoříme default-ní heslo pro všechny nové uživatele.
$password = Read-Host “default password:” -AsSecureString
nyní je čas na příkaz pro import .csv
import-csv c:\newusers.csv | foreach { New-Mailbox –alias $_.Alias –name $_.Name -FirstNAme $_.FirstName -LastName $_.LastName –UserPrincipalName $_.UPN –Database “xxxxxxx” –OrganizationalUnit xxxx –Password $password –ResetPasswordOnNextLogon:$true }
$password – 1 příkaz