Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Instalační služba systému Windows

24.03.2011 13:15

msiexec /Option <požadovaný_parametr> [volitelný_parametr]

Možnosti instalace
    </package | /i> <Produkt.msi>
        Instaluje nebo konfiguruje produkt
    /a <Produkt.msi>
        Administrativní instalace - nainstaluje produkt do sítě
    /j<u|m> <Produkt.msi> [/t <transformační_seznam>] [/g <ID_jazyka>]
        Publikuje produkt - m všem uživatelům, u aktuálnímu uživateli
    </uninstall | /x> <Produkt.msi | kód_produktu>
        Odinstaluje produkt
Možnosti zobrazení
    /quiet
        Tichý režim, bez zásahu uživatele
    /passive
        Bezobslužný režim - pouze ukazatel průběhu
    /q[n|b|r|f]
        Nastaví úroveň uživatelského rozhraní.
        n - Bez uživatelského rozhraní
        b - Základní uživatelské rozhraní
        r - Zjednodušené uživatelské rozhraní
        f - Úplné uživatelské rozhraní (výchozí)
    /help
        Informace nápovědy
Možnosti restartování
    /norestart
        Nerestartuje po dokončení instalace.
    /promptrestart
        Vyzve uživatele k restartování v případě potřeby.
    /forcerestart
        Vždy restartuje počítač po instalaci.
Možnosti protokolování
    /l[i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|x|+|!|*] <soubor_protokolu>
        i - Stavové zprávy
        w - Nekritická varování
        e - Všechny chybové zprávy
        a - Zahájení akcí
        r - Záznamy specifické pro akce
        u - Požadavky uživatelů
        c - Počáteční parametry uživatelského rozhraní
        m - Nedostatek paměti nebo kritické informace o ukončení
        o - Zprávy o nedostatku místa na disku
        p - Vlastnosti terminálu
        v - Rozšířený výstup
        x - Zvláštní ladicí informace
        + - Připojit ke stávajícímu souboru protokolu
        ! - Připsat každý řádek do protokolu
        * - Protokolovat všechny informace kromě možností v a x
    /log <soubor_protokolu>
        Stejný jako /l* <soubor_protokolu>
Možnosti aktualizace
    /update <aktualizace_1.msp>[;aktualizace_2.msp]
        Nainstaluje aktualizace.
    /uninstall <GUID_kódu_opravy>[;aktualizace_2.msp] /package <Produkt.msi | kód_produktu>
        Odebere aktualizace produktu.
Možnosti oprav
    /f[p|e|c|m|s|o|d|a|u|v] <Produkt.msi | kód_produktu>
        Opraví produkt.
        p - Pouze v případě chybějícího souboru
        o - V případě chybějícího souboru nebo nainstalované starší verze (výchozí)
        e - V případě chybějícího souboru nebo nainstalované stejné či starší verze
        d - Pokud soubor chybí nebo je instalována jiná verze
        c - Pokud soubor chybí nebo kontrolní součet neodpovídá vypočtené hodnotě
        a - Vynutí přeinstalaci všech souborů
        u - Všechny požadované uživatelské záznamy v registru (výchozí)
        m - Všechny požadované záznamy v registru o počítači (výchozí)
        s - Všichni stávající zástupci (výchozí)
        v - Spuštění ze zdroje a změna umístění místního balíčku v mezipaměti
Nastavení veřejných vlastností
    [PROPERTY=hodnota vlastnosti]