Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Instalace .NET 3.5 Framework on Microsoft Windopws Server 2012

12.03.2014 10:01

Je třeba vložit instalační medium Serveru 2012.

 

Můžeme si vybrat jednu z následujících instalačních metod (D: je cesta k instalačce Serveru ):
 
 
1 . PPowerShell , zadejte cestu:
 
Install- WindowsFeature NET - Framework -Core - Source D : \ Sources \ sxs
 
 
 
2 . Použití Dism z příkazového řádku , zadejte parametr path :
 
DISM / Online / Enable- Feature / FeatureName : NetFx3 / Zdroj : d : \ sources \ sxs
 
 
 
3 . Použití sdílení souborů obsahující složku SxS, zadejte UNC cestu :
 
Install- WindowsFeature NET - Framework -Core - Source \ \ ServerName \ ShareName \ sxs