Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

Exporty AD

12.05.2014 13:51

Zde si budu zapisovat všemožné exporty:

Export AD atributů:

DSQUERY

Dsquery * -limit 0 -filter "&(objectClass=User)(objectCategory=Person)" -attr * >>AllUsers.txt