Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

DHCP aneb Dynamic Host Configuration Protocol

12.03.2014 17:23

Používá se pro automatickou konfiguraci počítačů připojených do počítačové sítě. DHCP server přiděluje počítačům pomocí DHCP protokolu zejména IP adresu, masku sítě, implicitní bránu a adresu DNS serveru. Platnost přidělených údajů je omezená, proto je na počítači spuštěn DHCP klient, který jejich platnost prodlužuje.

 

Typicky se pomocí DHCP nastavují tyto parametry:

  •     IP adresa
  •     maska sítě
  •     implicitní brána (anglicky default gateway)
  •     DNS server (seznam jedné nebo více IP adres DNS serverů)
  •     a další údaje, např. servery pro NTP, WINS, …

Klienti žádají server o IP adresu, ten u každého klienta eviduje zapůjčenou IP adresu a čas, do kdy ji klient může používat. Poté co vyprší, smí server adresu přidělovat jiným klientům.

Klient komunikuje na UDP portu 68, server naslouchá na UDP portu 67. Po připojení do sítě klient vyšle broadcastem DHCPDISCOVER paket. Na ten odpoví DHCP server paketem DHCPOFFER s nabídkou IP adresy. Klient si z  nabídek vybere jednu IP adresu a o tu požádá paketem DHCPREQUEST. Server mu ji vzápětí potvrdí odpovědí DHCPACK. Jakmile klient obdrží DHCPACK, může už IP adresu a zbylá nastavení používat. Klient musí před uplynutím doby zapůjčení z DHCPACK obnovit svou IP adresu. Pokud lhůta uplyne aniž by dostal nové potvrzení, klient musí IP adresu přestat používat. (na straně serveru se samozrejmě dá nakonfigurovat doba "zápůjčky")