Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

ADA (CARDANO)

16.08.2019 17:09

[ADA] Cardano

 

Cardano usiluje o vytvoření samo se rozvíjejícího finančního ekosystému. Cardano bude smart kontrakt blockchain s nativní kryptoměnou ADA. Cardano se počítá do tzv. třetí generace blockchainů, což s sebou nese požadavek na schopnost snadno škálovat systém s rostoucím počtem uživatelů.

 

Dvě vrstvy technologie Cardano

-------------------------------------------

1. První vrstva (transakční, či účetní) bude sloužit pro přenos hodnoty (bude dělat to samé co Bitcoin). Bude se starat zejména o rychlé transakce, k čemuž stačí základní informace jako adresa odesilatele, množství, adresa příjemce apod. Na této vrstvě bude možné vytvořit nové tokeny.

 

2. Druhá vrstva bude operační (výpočetní), která bude sloužit pro vše ostatní, co může být na transakci navázáno. Bude řešit podmínky transakce, termíny, důvody apod. Tato vrstva bude pracovat se smart kontrakty a metadaty.

 

S nápadem přidat k transakcím nějakou výpočetní logiku přišlo první Ethereum a jeho smart kontrakty. Ethereum má z pohledu Cardana pouze jednu vrstvu. Do bloku ukládá vše, co se týče transakce včetně všech případných smart kontraktů a metadat. To má negativní vliv na velikost bloku, poplatky a rychlost transakcí.

 

Na druhé vrstvě Cardana se dá vybudovat komplexní finanční systém, který může využívat spoustu dodatečných informací o transakci. Ukládat se budou jen metadata, která budou potřeba z pohledu businessu.

 

Shrnuto: dalo by se také říci, že první vrstva funguje jako běžná kryptoměna, druhá vrstva je platformou, která pracuje nad první vrstvou.

 

Největší výhody dvou vrstev spočívají v tom, že se dá systém lépe škálovat. Přidaný node může sloužit jen pro první nebo druhou vrstvu tak, jak bude potřeba. Dále bude jednodušší systém upgradovat.

 

Jak to funguje?

---------------------

Cardano pracuje na vlastním delegated Proof of Stake (dPoS) protokolu jménem Ouroboros. Ouroboros bude používán na obou vrstvách Cardana. V první bude posílat transakce, ve druhé bude realizovat smart kontrakty. Tým si zakládá na tom, že bude matematicky dokázáno, že je bezpečný. Na práci se kromě IOHK podílí několik univerzit z celého světa (UK, USA, Japonsko). Držitelé ADA si budou moci zvolit node, který bude ověřovat bloky. Odměnu za ověřování transakcí dostane nejen node, ale také ti co hlasovali pro jeho zvolení (neboť mohou “stakovat” své mince a tím zvýšit šanci na zvolení). První nasazení Ouroborosu a možnost volit ověřovací nody je plánováno na Q2 2018, tzn. již brzy. V současnosti je Cardano centralizované a všechny nody jsou v držení projektu. Aktuálně je možné se registrovat, pokud si chcete zprovoznit vlastní Cardano ověřovací node.

 

Řešení problému

-----------------------

Cardano chce vyřešit současný nejpalčivější problém kryptoměn, a to škálovatelnost. U většiny dnešních blockchainů totiž platí, že přidání nového nodu do sítě neznamená, že síť zvládne obsloužit více uživatelů. Přidání znamená, že je potřeba poslat více zpráv při utváření konsensu. Síť se tak stává pouze bezpečnější, ale výkonu to nijak nepomůže.

 

Cardano chce tento problém řešit zejména přes svůj Ouroboros, který umožní na daný časový úsek (epocha) zvolit několik kvórum nodů, které budou ledger udržovat. Pokud bude potřeba více škálovat, zvolí se paralelně více kvórum nodů, které mohou bloky zpracovávat v sidechainech.

 

Dále bude Cardano podporovat sharding, což umožní rozdělit blockchain do menších částí, na kterých se dá pracovat paralelně. Tohle bude Cardano umět někdy koncem roku 2018, nebo spíše v průběhu roku 2019. Výhoda je, že Ouroboros umožní lehce vkládat a testovat změny bez nutnosti hard forků.

 

Technologie bude podporovat sidechainy přes protokol jménem KMZ sidechains (zkratka odráží jména autorů). Bude možné přesunout mince z transakční vrstvy do libovolné výpočetní vrstvy, nebo do jiného blockchainu, který bude podporovat KMZ protokol.

 

Architektura

----------------

Technologie také počítá s tím, že kryptografické standardy zastarávají a vyvíjí se, proto dopředu počítají s jejich výměnou, která bude možná přes soft fork. Plánují přidat podporu pro quantum rezistenci.

 

Je zajímavé, že se tým rozhodl pro implementaci použít programovací jazyk Haskell. Haskell je funkcionální programovací jazyk, který v porovnání s konkurencí (C++, Java apod.) umožní lépe ověřovat, že kód dělá přesně to, co se od něj očekává, a eliminuje tak lidské chyby.

 

Cardano plánuje vytvořit vlastní jazyk na psaní smart kontraktů jménem Plutus - ten se bude inspirovat Haskellem a bude také funkcionální. Plánují však podporovat více běžných jazyků.

 

Komunitní přístup

------------------------

Další výhoda Cardana je, že od začátku myslí na budoucnost projektu. Plánují udělat governance mechanismus postavený na rozhodování komunity. Tohle hodně stávajících projektů podceňuje, příp. vůbec neřeší. 25 % z odměny za vytěžený blok půjde do Cardano pokladny. Držitelé ADAmohou navrhovat a poté schvalovat změny a nové funkce, které se budou implementovat. Změny se budou financovat z toho, co bude v pokladně. Projekt tedy nezůstane v rukou developerů, nebo např. minerů. Aby šly změny lehce nasadit, je Cardano budováno tzv. modulárně. Jednotlivé změny půjde jednoduše "zasunout" na ty správná místa.

 

Použití

---------

Jak už bylo řečeno, ADA bude kryptoměna. Jako platforma cílí Cardano zejména na finanční systémy. Mohou si je vybudovat jednotlivci, instituce, banky i vlády. Cardano bude konkurovat Ethereu a NEO. Půjde udělat i jiné DApps - např. nedávno se univerzity v Řecku domluvily, že důkaz o získání diplomu uloží do blockchainu Cardana.

 

Ekonomický model

--------------------------

Kryptoměna ADA by měla sloužit jako prostředek směny a uchovatel hodnoty. Malý kousek bude potřeba jako poplatek za transakci.

 

Cardano bude současně platforma na smart kontrakty a za jejich použití se bude také platit měnou ADA.

 

Ověřovací nody budou muset zamykat mince (čím víc, tím větší šance, že daný node bude zvolen pro ověření). Uživatelé budou moci stakovat mince a podílet se na odměně za vytěžení bloku.

 

ADA má dva důvody k růstu:

1. Jedním je ADA jako klasická kryptoměna (jako např. bitcoin).

2. Druhým je pak smart kontrakt platforma, na které půjde vybudovat DApps, tedy něco podobného jako Ethereum a NEO.

 

ICO detaily

---------------

ICO proběhlo pouze privátně. Token sale prošel auditem:  HYPERLINK "https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cardanohub.org%2Fen%2Faudit-report-summary%2F&h=ATPP-Pk-1ZpFxLoypwVcIDETqzcH5fiey7M0Gm4RffTGaaa506lcElB00nakEbNaEGwR7v5WVAMWHSD5DPPaNzkB9Y3ZVPDWifZaDltGuyhkK6VH4Q" 

 

Roadmapa

---------------

Navštivte https://cardanoroadmap.com/. Nyní se nacházíme ve fázi Byron, kdy je Cardano centralizované a v podstatě umožňuje jen transfer ADA coinů. Co následuje?

 

Q2/Q3 2018: Shelley release, ve kterém se začne používat Ouroboros. Lidé si budou moci spustit vlastní ověřovací nody. Peněženka se bude umět rychleji syncovat a bude ještě bezpečnější. Spustí se hlasovací systém umožňující ovlivnit budoucnost Cardana.

 

Další fáze bude Coguen, kde chtějí pracovat na scalability a next-gen virtuální mašině. Dále dokončí se programovací jazyk Plutus atd.

 

Jsou naplánované i další fáze Basho a Voltaire, ale zatím bez konkrétních časových i implementačních plánů.

 

Cardano aktualizuje roadmapu každý měsíc a zobrazuje procenta u každé sekce, na které se pracuje.

 

White paper

----------------

Projekt Cardano nemá white paper. V roce 2015 se tým domluvil na základních principech a best practices při vývoji softwaru. Hned poté začal výzkum asi tisícovky tehdejších krypto projektů a relevantní literatury. Z tohoto výzkumu vzešlo mnoho dokumentů, které jsou dohledatelné na webu projektu. Tyto dokumenty jsou základem práce na Cardanu. Tým tak nemá svázané ruce white paperem. Naopak může za běhu zkoumat mnoho variant a poté vybrat tu nejlepší. Tým například doporučil měně Dash vylepšení konsensus protokolu, dále přijal prosbu o výpomoc od projektu ZenCash.

 

Seznam dokumentů z výzkumu:

https://iohk.io/research/library/

 

Pokud si chcete přečíst ucelený text o projektu, mají to sepsané na  HYPERLINK "https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwhycardano.com%2F&h=ATPP-Pk-1ZpFxLoypwVcIDETqzcH5fiey7M0Gm4RffTGaaa506lcElB00nakEbNaEGwR7v5WVAMWHSD5DPPaNzkB9Y3ZVPDWifZaDltGuyhkK6VH4Q" 

 

Tým

------

Cardano je mezinárodní projekt, za kterým stojí tři entity:

 

1. Cardano Foundation - nezisková organizace, která má na starost vzdělávání, propagaci blockchain technologie a samotného projektu. Řeší spolupráci s vládami a byznysem po celém světě, dále pak péči o komunitu. Dalo by se to přirovnat Enterprise Ethereum Alliance (EEA). Blockchain projekty se zaměřují na decentralizaci (i co se týče zastřešení konkrétními lidmi), avšak pro business a vlády je důležité mít nějaké kontaktní místo. Cardano se vydalo cestou spolupráce se současnými úřady, neboť věří že touto cestou mohou lépe prosadit jejich vizi budoucnosti.

 

2. Input Output Hong Kong (IOHK), což je softwarová společnost s kontaktní adresou v Hong Kongu. IOHK pracuje na Cardano blockchainu a peněžence. Zakladateli jsou Charles Hoskinson (bývalý Ethereum CEO) a Jeremy Wood. Tento tým má ve svých řadách vědce a programátory.

 

3. Emurgo - japonská firma, která se stará o business v Japonsku a investuje do startupů. Emurgo se také snaží hledat využití pro Cardano blockchain.

 

Cardano je open source projekt, který si zakládá na peer-to-peer review - to funguje tak, že jeden malý dedikovaný tým vědců a developerů pracuje na nějaké části systému. Jiný tým poté udělá review a research, při kterém se snaží najít chyby a slabiny. Nalezené nedostatky se opraví, nebo předělají. Opět parádní komunitní přístup! Na výsledné kvalitě projektu to bude znát. Nutno podotknout, že tenhle systém vývoje je však v porovnání s ostatními projekty, které jdou ovšem často cestou pokus/omyl.

 

Celý tým najdete na: https://iohk.io/projects/cardano/#team. V týmu jsem našel dokonce jednoho Čecha, a to Tomáše Vránu.

 

Github

---------

Co se týče GitHubu, je Cardano jeden z nejrychleji rostoucích projektů v kryptosvětě. Jednotlivé repozitáře dosahují několika desítek commitů (aktualizací kódu) týdně, pracuje na nich velký počet developerů, kde každý má desetitisíce přidaných řádek (jednotlivci překročili hranici 150 000 řádek). Toto platí nejen o hlavních repozitářích, ale také o peněžence.

 

Budoucnost, myšlenky a názory

------------------------------------------

Cardano projekt je velice transparentní. Každé rozhodnutí je dohledatelné na webu, pravidelně aktualizují roadmapu, vydávají měsíční statusy, Charlese Hoskinsona pravidelně bloguje a má velice zajímavá videa o projektu na youtubu (je také častým hostem youtuberů).

 

Projekt Traxia (konkurence pro Populous) vybuduje svoji platformu na Cardanu. Přechází z Etherea.

 

Jen jako kryptoměna zatím nepřínáší žádnou zásadní výhodu oproti BTC a LTC, neboť zatím není ani decentralizovaná (ale to se v příštích měsících změní). Jako smart kontrakt platforma přijde pozdě, podobně jako další konkurenční projekty. Trhu teď dominuje Ethereum a NEO a bude těžké, ne-li nemožné, se jim vyrovnat. Jestli se Ethereu podaří nasadit POS, sharding a další funkcionality, může být dlouho králem. NEO bude zdatně sekundovat a pro Cardano může být těžké dohánět tento rozjetý vlak. Peer review a vědecký přístup je sice dobrý z pohledu kvality, ale trh často ovládli ti, co dodali průměrný produkt, který postupně vylepšovali.

 

Cardano plánuje v roce 2018 nasadit ATM po celém Japonsku. Do budoucna počítají s vydáním kreditních karet.

 

Co se týče kvality zpracování, bude Cardano jedním z nejlepších projektů, které v kryptosvětě vzniknou. Často se říká, že investovat se má do týmu, ne do nápadu. O Cardanu to platí stoprocentně. Otázka ale je, jestli kvalita přiměje lidi, business, banky a insituce Cardano používat.

 

Líbí se mi drobné detaily, ze kterých vyberu jediný: pro svoji kryptoměnu zvolili název ADA, díky čemuž budou v abecedním pořadí vždy na prvním místě;)

 

Oceňuji, že se Cardano vydalo cestou spolupráce s regulačními úřady a není to takový rebel jako Bitcoin. Bitcoin tu máme jen kvůli tomu, že narostl do takové výše, že ho nejde ignorovat. Bankám se to nelíbí, ale nemohou s tím nic moc dělat, tak to akceptují a kupují. Cardano jde cestou spolupráce, což se může líbit a může to hodně pomoc adopci a nasazení.

 

Díky POS konsensu algoritmu budou transakce levné a rychlé. Očekávám něco na úrovni Stellar Lumens. Informaci o plánovaném počtu transakcí za vteřinu v decentralizované verzi sítě jsem nenašel.

 

Cardano od začátku koncipuje ADA jako měnu, což je výhoda oproti NEO projektu, kde NEO slouží spíše jako akcie (nedá se dělit) a GAS slouží primárně k poplatkům za používání sítě. Ethereum je na tom o lépe a je vnímáno také jako kryptoměna.

 

Konkurence mezi smart kontrakt platformami je obrovská a nové projekty vznikají snad každý měsíc. Některé projekty přicházejí s nápadem použít na utváření konsensu umělou inteligenci. Všechny nové projekty budou dohánět Ethereum, které má významný náskok. Ethereum tým je také hodně početný a nové projekty mívají většinou ne více jak 10 developerů. Dohnat Ethereum s tímto malým počtem vývojářů je téměř nemožné bez kompromisů na kvalitě, bezpečnosti či decentralizaci. Významnější konkurencí může být EOS, který se také řadí do 3. generace blockchainů a slibuje 100 tisíc transakcí za vteřinu, navíc zdarma. A Dan Larimer už ukázal, že dokáže dodat kvalitní projekt. EOS bude hotový dříve nebo v podobné době jako Cardano.