Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Také spousta blbin okolo.

KB

Brew

08.03.2019 09:44
git config --global http.proxy https://proxyuser:proxypwd@proxy.server.com:8080 git config –global http.proxy https://10.194.201.252:3128 git config –global https.proxy https://10.194.201.252:3128 Instalace Brew: /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL...